Cases

Veiligheidsregio Twente

Gezondheidszorg

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpdiensten en gemeenten. Samen met haar partners werkt VRT aan een veilig Twente. De VRT coördineert hulpverlening bij grote ongelukken, rampen en crises. Denk hierbij aan grote branden, een ongeval met gevaarlijke stoffen of terrorisme.

Veiligheidsregio

Urban Heroes, Drupal en Veiligheidsregio Twente

Dankzij de warme aanbeveling van andere veiligheidsregio’s kwam ook regio Twente naar Urban Heroes toe. Van ontwerp tot realisatie begeleidt Urban Heroes het project.

De VRT was op zoek naar een platform voor crisiscommunicatie, maar ook de corporate website en de evenementenwebsite ontwikkelde Urban Heroes op Drupal.

Veiligheidsregio Twente

Bekijk website

Veiligheidsregio Twente

Bekijk website