Cases

PO-Raad

Overheden

De PO-Raad zet zich in voor goed onderwijs aan kinderen op basisscholen, nu en in de toekomst. Dit doen zij door te luisteren naar de wensen en behoeften van hun leden (basisscholen), uitdagingen in de sector te verwoorden, oplossingen aan te dragen, of samen met de politiek en gemeenten tot een oplossing te komen.

Daarom hebben we bij SWIS een nieuwe website voor nu en voor de toekomst ontwikkeld voor de PO-Raad. 

PO Raad Teaser

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs. Zij behartigen de belangen van scholen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De EOL van Drupal 7 was een van de aanleidingen om na te denken over een nieuwe digitale (klant)strategie en dus een nieuwe (herontworpen) website.

Samen met SWIS definieerden zij de nieuwe digitale strategie, doelen en missie. "Meer in nauw contact staan met hun leden en stakeholders (scholen, directeuren, leerkrachten, overheid et cetera)." Die we PO-Raad 3.0 hebben genoemd.

Met de nieuwe strategie in het achterhoofd moesten we met een nieuwe website komen waar het doel "in contact zijn" bereikt kon worden. 

  • De verschillende individuele kanalen stroomlijnen;
  • Meer en nauwer contact met de leden;
  • Koppeling met de kennis-database www.samenslimmerpo.nl
  • PORaad1
  • PORaad2
  • PORaad3
  • PORaad4
  • PORaad5