Cases

NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Non-profit

Toegankelijke, efficiënte en veilige nieuwe multisite voor de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO), een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland.

NWO5

De Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en realiseert kwaliteit en innovatie in de wetenschap. Jaarlijks investeert NWO bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. NWO zet zich in om een ​​zo breed mogelijk publiek te informeren over het belang van wetenschap voor de samenleving.

In de loop der jaren was de online aanwezigheid van NWO uitgebreid met nieuwe features, integratie van interne applicaties en tools, toevoeging van nieuwe websites, enzovoort. Hoewel ze bij elkaar hoorden, vormden deze oplossingen geen technische eenheid. Een openbare aanbesteding gericht op herontwikkeling werd gelanceerd en Betawerk werd gekozen om een ​​toegankelijke, efficiënte en veilige nieuwe multisite te creëren met Drupal CMS.

De conceptfase vond plaats in nauwe samenwerking met de product owner van NWO, online communicatiemedewerkers en onze adviseurs. NWO heeft veel afdelingen en stakeholders, dus er is veel aandacht besteed aan detail in deze Service Design-sessies. Interviews, statistieken, persona's, requirements en user stories leidden tot technische en visuele ontwerpen. Wekelijks werden deze besproken en verbeterd tot een oplossing die past bij de hele organisatie.

Tijdens de ontwikkelfase hebben we ons gericht op het bouwen volgens plan. Met veel onbekenden was er een risico op onderlevering. De sprintplanning was zo strak mogelijk opgezet, maar bood ook ruimte voor technische tegenvallers mbt API integraties etc. Deze aanpak pakte goed uit; de ontwikkeling verliep snel en problemen werden in nauwe samenwerking opgelost. We hebben met succes de NWO-multisite gemaakt en hebben sindsdien al verschillende websites gelanceerd.

Een andere noemenswaardige uitdaging is het duurzaam managen van inhoud en functionaliteit in de tijd, in overleg met de opdrachtgever. Het door Betawerk geschreven Governance-advies gaat op deze punten in. Onderwerpen in het advies zijn: multisite beheer, overlegstructuur, rollen en rechten, verandermanagement en toekomstontwikkeling, feature beslisboom en de workflow voor het aanvragen, opzetten en opleveren van multisite websites.

NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bekijk website
  • NWO1
  • NWO2
  • NWO3
  • NWO4
  • NWO5

NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bekijk website