Stichting Drupal Nederland deelt haar broncode met de wereld

22 november 2023

“Hoe mooi zou het zijn als Drupal in Europa een eenduidig gezicht naar buiten toe zou hebben?” stelt voortrekker Björn Brala (bbrala), “Als we onze broncode voor drupal.nl met alle Europese Association delen, zodat elk land over een modern en doordachte site beschikt tegen minimale kosten?”

Dankzij de inspanningen van Björn en Stichting Drupal Nederland is dit nu een realiteit. In samenwerking met andere lokale Drupal Associations hebben we de broncode van drupal.nl gepubliceerd op drupal.org. Zo versterken we het merk Drupal in Europa.

Picture of local Drupal Associations collaborating for code sharing their website

Vooruitstrevende marketing

Stichting Drupal Nederland (SDN) heeft de laatste jaren ingezet op de marketing van Drupal in Nederland. Zo kon je dit jaar genieten van een professioneel radiospotje op BNR-radio. SDN is een sterke stichting, gedragen door een netwerk van enthousiaste partners die de activiteiten van de stichting sponsoren. Hierdoor zijn wij niet alleen in staat om geweldige dingen in Nederland te ontwikkelen, maar ook om andere Drupal organisaties te ondersteunen. Dit doen we bijvoorbeeld als actieve deelnemer van het Network of European Drupal Associations waar we onze ervaringen en kennis delen. Dit jaar hebben we bovendien besloten de broncode van onze website te delen met andere landen. Dit doen we via publicatie op drupal.org onder de naam Local Association (EU Sites Project).

Het feit dat drupal.nl veel heeft gekost in tijd en geld, maakt dat we dit niet voor onszelf moeten houden maar moeten delen.

Drupal verdient het om met zorg en aandacht uitgedragen te worden. Daarom heeft Stichting Drupal Nederland in 2020 geïnvesteerd in marktonderzoek, een toegankelijk en fris design en de uiteindelijke bouw van de website drupal.nl. De website wordt actief bijgehouden in zowel content als code. Onlangs is de site overgegaan naar Drupal 10.

De site is een belangrijke tool om Drupal vindbaar te maken voor potentiële gebruikers in Nederlandstalig gebied. Het is een belangrijke plek voor Drupal organisaties om hun expertise te delen en zichtbaar te zijn voor potentiële afnemers en werknemers. Kortom: er is hard gewerkt om van de website een aantrekkelijk instrument te maken om Drupal te promoten aan potentiële partijen die Drupal kunnen gaan gebruiken. Als organisaties of ondernemers zoeken naar Drupal, dan vinden zij de benodigde informatie op onze site.

Op DrupalCon Lille verkondigde Dries marketing als een nieuw speerpunt voor Drupal. De Drupal Association heeft daarom een marketingteam opgericht. Tijdens de roundtabel voor Local Drupal Associations, opperde Dries ook het idee om een gemeenschappelijke vormgeving voor de websites van lokale Associations in Europa op te zetten. Dit zou de professionele uitstraling van Drupal ten goede komen. Gelukkig voor Dries waren wij hier al mee bezig.

De dag voor DrupalCon ging de nieuwe website van de Franse Association live, drupal.fr. Deze prachtige site was een pilot voor ons en draait op onze codebase. Op het moment werkt ook Duitsland toe aan een snelle lancering van hun nieuwe website op de codebase. Dat we hiermee aan een grote mondiale behoefte voldoen, is ook te zien in het Slack kanaal #la_eu. Zowel mensen van Acquia als van de DA kijken daar met veel interesse mee.

 

Open source = je werk delen

Drupal.nl staat al een tijdje online. De plannen om de codebase openbaar te maken waren er al bij de ontwikkeling van de site. Dit jaar hebben we de plannen waargemaakt. Eerst is de code gedeeld met Frankrijk, België en Duitsland. Vooral Frankrijk had met spoed een moderne website nodig. Na deze pilot waren we klaar om de codebase verder uit te rollen.

Samen met bestuursleden van Associations door heel Europa, hebben we nagedacht over hoe we de codebase het beste kunnen delen met de Drupal community. Hoe ga je om met verbeteringen tussen verschillende organisaties. Hoe ga je verbeteringen delen? Wat gaan we nou eigenlijk doen en wat hoe gaan we verder?

Op DrupalCon Lille zijn er samen met Duitsland, België, Engeland en Oostenrijk afspraken gemaakt over de technische uitvoering van het project. Met trots lanceerde bestuurslid Björn Brala op 31 oktober het project Local Association (EU Sites Project) waarmee andere Drupal organisaties snel en kosten efficiënt een moderne Drupal site kunnen opzetten. Elk land kan nu de code binnenhalen en er zelf mee verder gaan.

Stichting Drupal Nederland draagt zorg voor de updates en geeft deze weer door aan de primaire codebase op drupal.org. Van de andere landen wordt verwacht dat zij zelf op het project doorontwikkelingen, waar mogelijk samen met andere organisaties. Bugfixes en doorontwikkeling worden vervolgens zo veel mogelijk teruggeven. 

 

Lastenverlichting voor lokale Drupal Associations

Het delen van onze broncode is een grote steun gebleken voor andere landen. De websites van de lokale Drupal Associations moeten worden opgezet en onderhouden door die Association zelf. En zo’n Association steunt volledig op vrijwilligers. Als je bedenkt dat het aantal beschikbare vrijwilligers al jaren afneemt voor alle maatschappelijke initiatieven, dan is duidelijk dat het werk snel overweldigend wordt.

Daarom is een out-of-the-box website voor de lokale Associations een grote verbetering. Niet alleen minimaliseert dit de kosten en tijd om een goede website te bouwen, ook het onderhoud zal door de geregelde updates vanuit Nederland een minimale inspanning vereisen van de vrijwilligers.

 

Samenwerking en cultuurverschillen

Het project heeft ondertussen de samenwerking tussen lokale Associations een duw in de rug gegeven. Op een dedicated Slack kanaal #la_eu melden steeds meer landen zich met de wens ook gebruik te gaan maken van de codebase, waaronder Spanje, Finland, Griekenland, Bulgarije, en Turkije. 

Duitsland werkt ondertussen hard aan een staging omgeving en documentatie om de nieuwkomers te helpen bij de technische opstart. België is bezig met het vertalen van content naar het Engels zodat er reeds demo content in de nieuwe projecten staat. Er wordt bovendien gewerkt aan een demo-site waar we de website kunnen draaien met demo content en opstart instructies.

We streven ernaar dat er volgend jaar zo’n twaalf landen op de code zitten.

Björn Brala - bestuurslid Stichting Drupal Nederland en voortrekker van Local Association (EU Sites Project) 

Er zijn grote uitdagingen bij het delen van code over zo’n divers gebied als Europa (en daarbuiten). Je hebt te maken met meerdere culturen, manieren van werken en organisatiestructuren. In Nederland hebben we bijvoorbeeld verschillende niveaus van sponsoren, en dat is nu in de code ook zo verwerkt. Maar Frankrijk heeft leden en geen partners. Zij hebben andere behoeften voor hun website. Frankrijk is daarom bezig met manieren om leden te kunnen verwerken op de site en payment toevoegen.

“We willen de kracht van Drupal gebruiken door de website zo modulair mogelijk op te zetten.” vertelt Björn. “Hiermee kun je voor verschillende features in je website kiezen. Dat is diversiteit in de kern.” Door onderdelen aan en uit te kunnen zetten, ontstaat een ecosysteem waarmee je de code kunt inzetten naar jouw cultuur. Momenteel werken we met alle deelnemende landen samen hiernaar toe. Een andere feature die ontwikkeld wordt door de deelnemende partijen is Multilingual. Zowel België als Zwitserland hebben hier veel baat bij. We verwachten dat uiteindelijk terug te zien in de centrale code. 

 

Meer informatie?

Kom op de Drupal slack #la_eu en zeg even hoi. Of stuur een berichtje naar @bbrala.

Heb je geen toegang tot Slack, of wil je liever niet in het kanaal? Stuur dan een mail naar bjorn@drupal.nl