DICTU-Developers delen hun werk met Drupal

22 september 2022

Zeg je Drupal, dan zeg je Assen. Hier bouwen 50 developers van Web en App Services aan DICTU overheidswebsites met het open source contentmanagementsysteem (cms) Drupal. ‘Met open source draagt DICTU bij aan een transparante overheid. Onderdelen (modules) die DICTU ontwikkelt, geven we terug aan de Drupal-community. Dat past bij onze bedrijfsstrategie om samen met de markt standaard bouwstenen te ontwikkelen’, legt Drupal-developer Rikkert Steenbergen uit.

DictuLogo

DICTU is sinds kort lid van de Stichting Drupal Nederland en neemt deel aan de zogenoemde “Drupal Jam’s” die elk jaar plaatsvinden. Steenbergen gaf tijdens het (digitale) congres op 1 juni een presentatie over de voordelen van het werken met open source. ‘Daarnaast heb ik in mijn toespraak gewezen op de vele mogelijkheden die DICTU en de Rijksoverheid bieden als het gaat om een gezonde werk- en privébalans en het doen van maatschappelijk relevant werk.’

Behoefte om kennis te delen

‘DICTU ontwikkelt en beheert veel websites met het cms Drupal, zoals www.digid.nlwww.consuwijzer.nl en www.jonglereneten.nl. Onze developers hebben veel kennis van Drupal in huis en leren graag van en met elkaar en de community. Developers voelen sterk de behoefte om hun werk te delen. Ze zijn trots op wat ze maken en vinden het prachtig als anderen hun code kunnen gebruiken.’ 

‘Wereldwijd zijn 100.000 mensen lid van deze community. Ze bekijken de code, downloaden die en verbeteren het geheel. Dat is heel transparant. Op drupal.org zie je namelijk wat elke individuele ontwikkelaar heeft bijgedragen en wat de bijdrage per organisatie is. DICTU doet dit ook en zorgt ervoor dat haar developers tijd krijgen om de codes op dit platform met anderen te delen.’

Samenwerken is samen sterker

Volgens Steenbergen zorgt het gebruik van Drupal ervoor dat je kunt meeliften op de voordelen die dit open source-product met zich meebrengt: ‘Door samen te werken, kun je de community versterken en samen goede modules maken. Dus samen met alle partijen die voor de overheid werken nog betere websites bouwen. Bij een open source-product als Drupal ben je bovendien niet meer afhankelijk van één leverancier. Want als de ene het product niet meer ondersteunt, kan een andere partij met dezelfde code de website weer in de lucht brengen.’

Hij vervolgt: ‘Door onze bijdrage aan de Drupal-community, zijn we als Rijksoverheid transparant in hetgeen we bouwen en leveren. We leveren onderdelen terug aan de community en daarmee terug aan de maatschappij. De door ons ontwikkelde componenten zijn niet alleen van hoge kwaliteit, maar voldoen ook meteen aan de eisen van Rijksoverheid en de Rijksoverheidsstijl. Drupal voldoet aan informatiebeveiligingseisen en heeft zich de afgelopen twintig jaar als robuust systeem bewezen. Kwetsbaarheden zijn gemakkelijk te ontdekken en te herstellen. Als iets niet veilig is, wordt dat meteen door de vele mensen die ernaar kijken hersteld. Ook het eigen securityteam van Drupal scant actief op kwetsbaarheden.’

Medeoprichter Stichting Drupal Nederland

Visionair en pleitbezorger van open standaarden Bert Boerland is blij met de komst van DICTU bij het wereldwijde Drupal-netwerk. De medeoprichter van de Nederlandse Stichting is er ‘trots op dat de Nederlandse overheid open source gebruikt en dat ook in woord, geschrift en code wil uitdragen’. ‘De koudwatervrees die er jarenlang was om open standaarden te gebruiken, kwam vooral uit onkunde. Er was wel een wens om open standaarden te gebruiken, omdat die goedkoper en innovatiever waren, maar men begreep vaak de licentievorm niet of wist niet hoe het zat met contractuele verplichtingen. Terwijl je bij bijvoorbeeld een grote leverancier soortgelijke clausules krijgt over aansprakelijkheid, alleen in een andere vorm. Los van de vraag of iets open of gratis te gebruiken is, is het volgens mij ook de taak van de overheid om bewust met belastinggeld om te gaan. Door nu ook actief aan de community mee te doen, betaal je als overheid niet alleen minder, maar krijg je ook veel meer terug.’

Boerland hoopt dat dit verhaal andere overheid onderdelen , ministeries en gemeenten die nog koudwatervrees hebben, inspireert om ook met Drupal in zee te gaan en zo mee te werken aan een transparante overheid. ‘Daarnaast denk ik ook dat DICTU andere Drupal-developers veel te bieden heeft. Zeker als je de keuze hebt om te werken waar je wilt, daarvoor goed betaald wilt hebben en wilt bijdragen aan de samenleving.’

Meer informatie

Meer weten over de Drupal-community of het werk van een Drupal-developer bij DICTU? Neem dan contact op met DictuAppLoket@dictu.nl  

DICTU Bedrijfsstrategie

Samenwerken met de markt past uitstekend bij de nieuwe DICTU-bedrijfsstrategie. De DICTU-bedrijfsstrategie geeft de koers aan voor de aankomende vijf jaar en zorgt ervoor dat DICTU kritisch stilstaat bij wat ze zelf doet. Wat ze samen met de markt en overheidspart­ners doet en wat ze door anderen laat doen. Voor Web en App Services betekent dit samen met klanten uitgebreid verkennen wat de behoefte is en hen ondersteunen bij het maken van de juiste keuze .

Hierbij richt DICTU zich (vanwege het hoge werkaanbod) op dit moment vooral op haar huidige verzorgingsgebied (de ministeries van EZK en LNV) en is terughoudend ten aanzien van nieuwe klanten. DICTU is uitstekend op de hoogte van eisen en de wettelijke kaders die aan Rijksoverheidsapps en websites gesteld worden. Bij innovatieve thema’s als kunstmatige intelligentie en contentmanagement systemen breng DICTU slim de kennis van de overheid en de markt samen. Dan kiest DICTU ervoor om met de markt samen te werken. Tegelijkertijd focust Web en App Services op de ontwikkeling van standaard bouwstenen voor sites of apps die DICTU bij meerdere klanten kan hergebruiken. Door zoveel mogelijk deze standaard bouwstenen te gebruiken, gaat het ontwikkeltem­po omhoog.

Bron: https://dictu.nl/actueel/dictu-developers-delen-hun-werk-met-drupal