Cases

NIOO

Non-profit

NIOO-KNAW: Een digitaal platform met wetenschappelijke kennis en informatie over de ecologie van water en land: hoe werkt de natuur?

Nioo

Met meer dan 300 medewerkers en studenten is het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van water en land: hoe werkt de natuur? Samen met NIOO-KNAW en LimoenGroen heeft Puurpxl hun website gerestyled. 

NIOO-KNAW levert met haar onderzoek een belangrijke bijdrage aan het begrip van de natuur en het zoeken naar oplossingen voor de wereld, zoals het herstel van biodiversiteit, het terugdringen van klimaatproblemen en duurzaam gebruik van bodem en water - in de landbouw of in steden. Goede en adequate communicatie is cruciaal om deze taken goed uit te kunnen voeren. De NIOO-KNAW website is een van de belangrijkste communicatiemiddelen. 

Samen met NIOO-KNAW hebben we de oude website geanalyseerd. We creëerden persona's, stelden toptaken vast en bepaalden de belangrijkste prioriteiten. De persona's en toptaken valideerden we met de statistieken en aanvullend gebruikersonderzoek. Zo konden we onze UX- en ontwerpkeuzes baseren op data en een datagedreven ontwerp maken. Het NIOO richt zich op meerdere doelgroepen, allemaal met een andere informatiebehoefte. De wetenschappelijk onderzoeker is op zoek naar diepgaande informatie, terwijl natuurliefhebbers en vrijwilligers op zoek zijn naar toegankelijke content. Door toegankelijke informatie op relevante plaatsen op de website te tonen en de mogelijkheid te bieden om updates te ontvangen en in contact te komen met experts, ontstaat een netwerkfunctie. Dit is de verbindende functie tussen bezoekers en NIOO-KNAW. Op basis van deze uitgangspunten zijn de flows en structuur van de nieuwe website tot stand gekomen.

Op de nieuwe NIOO-KNAW website wordt ecologische kennis op een overzichtelijke manier gepresenteerd, aan de hand van verschillende thema's. Bezoekers kunnen de inhoud ook gemakkelijk volgen door in te loggen. Er zijn zelf te beheren subsites gecreëerd om onderzoeksgroepen en projectteams in staat te stellen hun werk en resultaten te presenteren. 

Bij het herontwerp van de NIOO-KNAW website zijn webtoegankelijkheidsrichtlijnen ingebouwd. Hierdoor is het digitale platform voor iedereen toegankelijk en scoort het beter in Google. Zaken als kleurcontrast zorgen ervoor dat teksten voor iedereen goed leesbaar zijn. Niet alleen voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen die de website buitenshuis vanaf een smartphone gebruiken. Over lettertypes, zinslengte, lettergrootte en regelhoogte is goed nagedacht.   

  • NIOO1
  • NIOO2
  • NIOO3