Cases

Mindfit

Gezondheidszorg

Het doel van mindfit.nl is om bezoekers in staat te stellen te vinden wat zij nodig hebben in de relevante fase van hun geestelijke gezondheidstraject. Om met vertrouwen adequate actie te ondernemen. Rekening houdend met hun gemoedstoestand. Ons doel is om in een paar klikken op de site de juiste informatie te bieden. Onze missie is om mensen in staat te stellen mentaal veerkrachtig te worden en te blijven.

Mindfit

De realisatie van een UX design website met als doel de bezoeker in staat te stellen te vinden waar hij/zij naar op zoek is in zijn/haar specifieke fase van zijn/haar mentale gezondheidstraject of dat van de patiënt van de huisarts (general practitioner). De nieuwe website is onderdeel van het strategische doel om de digitale klantreis te optimaliseren om zo onze missie te waarborgen om mensen in staat te stellen mentaal weerbaar te worden en te blijven.

 

Ter voorbereiding van het UX-ontwerpproces zijn we een gebruikersonderzoek gestart om de belangrijkste gebruikersdoelen met de volgende doelgroepen te definiëren: 1.    Mindfit klanten 2.    Huisartsen en POHers (Praktijkondersteuners GGZ) 3.    Mensen die niet in contact zijn geweest met GGZ hulpverleners

De belangrijkste gebruikersdoelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn: 1.    Ik wil kunnen begrijpen waarom Mindfit de beste keuze is voor mij / voor mijn patiënt. 2.    2. Ik wil mijn patiënt snel en met vertrouwen naar Mindfit kunnen verwijzen. 3.    Ik wil gemakkelijk en anoniem in contact kunnen komen met Mindfit. 4.    Ik wil een indruk krijgen van mijn psychische behandeling en therapeut. 5.    Ik wil snel kunnen inschatten wanneer ik / mijn patiënt een behandeling bij Mindfit gaat starten. 6.    Ik wil weten wat voor soort psychische klachten Mindfit behandelt en hoe.

Naast deze gebruikersdoelen zijn de volgende Mindfit doelen gesteld: - Toename van online aanmeldingen van behandelingen (dit is een lange termijn doel en is alleen gericht op de eindgebruiker. Meer dan 95% van de verwijzingen komt van huisartsen, zij gebruiken hun eigen systeem). - Toename van aanmeldingen op het MijnMindfit cliëntportaal. - Afname telefoontjes naar het Mindfit Service Centrum. - Scherpe profilering & positionering van Mindfit en waar we voor staan. - Website voldoet aan toegankelijkheidsrichtlijnen.

Concluderend dient de website toe te schrijven aan een ambitieuze frictieloze customer journey; het relevante stukje informatie op het gewenste moment bij de juiste doelgroep op het moment dat het hen uitkomt en begrijpt. Om hen te helpen een weloverwogen volgende stap te zetten om hun doelen voor een zeker leven te waarborgen. Resultaten - Logins op de MijnMindfit portal zijn sinds de release van de nieuwe site gestegen van 20% naar 40% per maand. - De FAQ page views zijn gestegen met 366,26% in de periode van juni 2021 vs 2022. - Het Service Center dat het contactformulier en de telefoontjes verwerkt heeft een afname opgemerkt in het aantal vragen rondom informatie die op de site te vinden is.    

 

  • Mindfit home
  • Mindfit Search
  • Mindfit wachttijd