Cases

Alfen.com

E-commerce

De custom sync set translation module breidt de Drupal core Content Translation module uit en faciliteert zeer effectieve content creatie en beheer in deze meertalige Drupal website.  Hierdoor is het een belangrijk hulpmiddel bij het vervullen van de wereldwijde ambities van Alfen N.V.  

alfen

Met transformatorstations, energieopslagsystemen, laadstations voor elektrische voertuigen en andere producten neemt Alfen een centrale rol in en is een verbindende partner in het elektriciteitsnet. Alfen is toegewijd aan het bouwen van het elektriciteitsnet van de toekomst: betrouwbaar, duurzaam en innovatief. Alfen is actief in 7 landen en heeft verdere wereldwijde ambities om uit te breiden.  

Zeer efficiënte vertalingen  Een van de belangrijkste doelstellingen van de website is het internationale klantenbestand van Alfen uit te breiden en de wereldwijde branding te versterken. Deze ambities gingen gepaard met enkele uitdagingen voor Alfen. Een belangrijke uitdaging was de content management strategie voor de vele talen die de nieuwe Alfen website moest bevatten.   Met dit in gedachten ontwikkelden we een aangepaste module voor de Alfen website die de Drupal core Content Translation module uitbreidt. Hiermee stellen we Alfen in staat om eenvoudig vertalingen aan te maken en te beheren op basis van een sync-set (custom entity) die een bronvertaling en bijbehorende doelvertalingen aan elkaar koppelt. Vanaf dat moment worden wijzigingen in de bronvertaling automatisch doorgevoerd in de bijbehorende doelvertalingen.  De website van Alfen bevat niet minder dan 27 talen. Een taal is in dit geval een combinatie van taal en land. De Engelse taal is bijvoorbeeld voor meerdere landen in de website aanwezig:  - Internationaal Engels  - Engels-Oostenrijk  - Engels-België  - Engels-Finland  - Engels-Frankrijk  - Engels-Duitsland  - Engels-Italië  - Engels-Nederland  - Engels-Noorwegen  - Engels-Spanje  - Engels-Zweden  - Engels-Zwitserland  - Engels-Verenigd Koninkrijk     Bij een wijziging van de Engelse inhoud zou deze wijziging in alle 13 vertalingen moeten worden doorgevoerd! Dit geldt ook voor de talen Nederlands, Frans en Duits die ook in meerdere landen voorkomen. Om een efficiënt beheer van vertalingen mogelijk te maken, is voor de Alfen-website een functionaliteit ontwikkeld voor het synchroniseren van vertalingen.  

In veel gevallen is de inhoud van een pagina waarschijnlijk identiek voor de verschillende varianten van een taal. Voor een efficiënt beheer van identieke vertalingen zijn zogenaamde vertaalsynchronisatiesets gecreëerd. Een vertaalsynchronisatieset bestaat uit een koppeling tussen een bronvertaling en een of meer doelvertalingen. Een wijziging in de bronvertaling betekent dat deze wijziging ook onmiddellijk wordt doorgevoerd in de bijbehorende doelvertalingen. 

Eenvoudig beheer van de vertaalsets  Het beheer van vertaalsynchronisatiesets gebeurt door de pagina te bewerken waarvoor u een vertaalsynchronisatieset wilt aanmaken of wijzigen.  In de CMS-interface van die specifieke pagina is er een extra tabblad met het label 'Vertaalsynchronisatie'. Hierin vindt de contentmanager een overzicht van alle beschikbare vertaalsynchronisatiesets voor die bepaalde pagina, waar sets kunnen worden toegevoegd of bewerkt.    

Als de contentmanager een nieuwe vertaalsynchronisatieset wil toevoegen, kan dat eenvoudig door de bronvertaling te selecteren (via een pull-down menu). De volgende stap is het selecteren van de gewenste vertaalsynchronisatiedoelen uit de lijst.  

Wanneer de contentbeheerder de bron van een vertaalsynchronisatieset bewerkt, verschijnt een waarschuwingsteken om de contentbeheerder te wijzen op dit feit en de gevolgen ervan. Ook zijn in de vertaalsynchronisatiedoelen veel vertaalopties verborgen. Dit wordt gedaan om te controleren dat de bewerking van de vertaling wordt uitgevoerd in de bronvertaling.  

Als het gewenst is dat een specifieke doelvertaling, bijvoorbeeld Engels - Oostenrijk, niet meer wordt gesynchroniseerd met de bronvertaling, is dit eenvoudig te regelen door deze taal te verwijderen uit de lijst met synchronisatieopties voor doelvertalingen. Nu kan de contentmanager de specifieke inhoud van het Engels - Oostenrijk bewerken zonder dat deze gesynchroniseerd wordt met de andere bronvertalingen. 

Alfen.com

Bekijk website
  • alfen

Alfen.com

Bekijk website