Cases

Aedes

Non-profit

Aedes, de landelijke organisatie die de belangen van woningcorporaties in Nederland behartigt, gebruikt Drupal in zijn ultieme kracht door een combinatie van website, klantenportaal en community.

AedesNLBanner

Aedes is de landelijke organisatie die de belangen behartigt van vrijwel alle sociale woningcorporaties in Nederland, op alle mogelijke fronten. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Samen vormen deze woningen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kerntaak van woningcorporaties is het zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen die, om welke reden dan ook, een steuntje in de rug nodig hebben. In totaal zijn 272 woningcorporaties lid van Aedes, dat zijn bijna alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting. 

Online voert Aedes deze taken uit via Aedes.nl, het platform 'Mijn Aedes' en het bijbehorende onderdeel Communities.  Aedes.nl is de plek waar leden en andere betrokkenen de voor hen relevante informatie kunnen vinden. Een plek waar leden een overzicht vinden van specifieke kennis geordend in thema's en onderwerpen, waaronder het tekort aan betaalbare woningen, en het stikstofdebat. In Mijn Aedes beheren leden en stakeholders hun verbinding met Aedes, schrijven zij zich in voor evenementen en workshops en geven zij aan over welke onderwerpen zij op de hoogte gehouden willen worden.  De leden en stakeholders kunnen in het Communities platform via verschillende onderwerpen kennis en expertise met elkaar (en Aedes) uitwisselen. Dit is bedoeld voor onderlinge discussie, samenwerking en het delen van meningen en kennis. Het gehele Aedes platform is gebouwd in Drupal. De publieke websites Aedes.nl, het Mijn Aedes gedeelte, maar ook de zeer interactieve Communities. Drupal draait binnen een ecosysteem van meerdere applicaties, waarbij single sign-on via Microsoft Active Directory en de koppeling met het onderliggende CRM centraal staan. Drupal haalt de belangrijke informatie uit de bronsystemen, zoals het CRM, en geeft deze op een toegankelijke manier weer voor de leden en stakeholders, waarbij relevantie en context, co-creatie, zelfsturing en eigenaarschap gewaarborgd zijn.

Splash Runner up
  • Aedes Home
  • Aedes menu
  • Aedes profiel
  • Aedes4
  • Aedes5