Drupal 8 website weergegeven op een tablet
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 8!

Stichting Drupal Nederland zoekt bestuursleden

Stichting Drupal Nederland ondersteunt de promotie van Drupal en haar Nederlandstalige gebruikersgemeenschap met Drupal-gerelateerde evenementen en het stimuleren van contacten tussen Drupal-ontwikkelaars, -gebruikers en -bedrijven. Stichting Drupal Nederland heeft veel ambities op dit vlak. Bestuursleden van de stichting worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. In januari van dit jaar is Imre Gmelig Meijling tot voorzitter gekozen. In december 2018 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de andere 6 plekken in het bestuur. Daarbij zijn 4 van de zittende bestuursleden opnieuw verkiesbaar. Dit betekent dat er plek is voor tenminste 2 nieuwe bestuursleden.

Als bestuurslid van Stichting Drupal Nederland denk je graag mee over de langetermijnvisie van de stichting en haar evenementen en over promotie van Drupal in Nederland. Daarnaast help je met de aansturing van werkgroepen en waar nodig help je hands-on met het uitvoeren van taken binnen (een van) die werkgroepen. Als de uitslag van de verkiezingen bekend is, komt het bestuur in nieuwe samenstelling samen om taken te verdelen.

Met Stichting Drupal Nederland organiseren we fantastische evenementen als DrupalJam, Splash Awards en Drupal Training Day. Met het organiseren van deze evenementen creëren we draagvlak voor het gebruik van Drupal en zetten we bestaand en nieuwe talent in de spotlight. En we doen meer; we hebben een veelzijdig partnerprogramma waarmee webbureau’s kunnen profiteren van voordelen in de Drupal-markt en we zoeken de samenwerking op over de grenzen met gebruikersgemeenschappen uit andere landen. Het team van Stichting Drupal Nederland heeft in enkele jaren een organisatie neergezet waar we trots op zijn en die internationaal wordt opgemerkt.

Maar we zijn er nog lang niet. We hebben plannen en een visie. En daar hebben we jou bij nodig. Heb je interesse in het bijdragen aan de Drupal-gemeenschap of het verbinden van gebruikersgroepen en bedrijven? We vragen 6 tot 8 uur inzet per maand van je voor een periode van twee jaar. Solliciteer uiterlijk 30 november 2018 via onderstaand formulier. In december zal het bestuur een keuze maken uit de kandidaten en haar keuze daarna bekend maken. De nieuwe bestuursleden treden vanaf de bestuursvergadering in januari 2019 in functie.

De sollicitatieperiode is afgelopen.

Meer weten over de procedure? https://www.drupal.nl/procedure-bestuursverkiezing-stichting-drupal-nederland

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Rico van de Vin via rico@drupal.nl.