Drupal 8 website weergegeven op een tablet
Volg onze Meetup groep zodat je geen enkel Drupal evenement hoeft te missen.

Procedure Bestuursverkiezing Stichting Drupal Nederland

Een bestuursverkiezing van Stichting Drupal Nederland verloopt als volgt:

  1. Er wordt een vacature uitgeschreven en gepubliceerd. Het staat iedereen vrij om te solliciteren.
  2. Bestuursleden van wie de termijn verlopen is, kunnen zich opnieuw verkiesbaar stellen. Er is geen beperking op het aantal termijnen.
  3. Nadat de sollicitatietermijn is gesloten buigt het zittende bestuur zich over de sollicitaties. Indien wenselijk kan (een delegatie van) het bestuur de sollicitanten uitnodigen voor een gesprek (in de praktijk zal dat dan meestal telefonisch zijn).
  4. Uiteindelijk geeft ieder zittend bestuurslid zijn of haar voorkeuren aan in een stemming waarbij alleen de voorzitter en de secretaris de stemmen te zien krijgen en de uitslag berekenen. Bestuursleden die zelf herkiesbaar zijn mogen niet op zichzelf stemmen.
  5. Als de uitslag bekend is, wordt deze gepubliceerd en worden de verkozen bestuursleden uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service