Drupal 9 - The most beautiful CMS Ever!
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 9!

Wisseling van de wacht bij Drupal belangenorganisatie

Sinds vorige maand heeft Stichting Drupal Nederland een nieuwe bestuurssamenstelling. Rico van de Vin (secretaris), Pedro Okken (penningmeester) en Michiel Tielemans (partnerprogramma) treden af. Zij hebben zich de afgelopen jaren ingezet om Drupal-leveranciers, ontwikkelaars en gebruikers in Nederland te verbinden. Met Barry van der Meij die de functie van penningmeester overneemt, Merel van Empel (community alignment) en Steven Heijtel (partnerprogramma) is het bestuur voor 2021 weer compleet.

Veel bereikt

De oud-bestuurders blikken terug op de afgelopen periode. Michiel: “Ik kijk met trots terug op de periode als bestuurslid. Deels vanwege het feit dat ik een toevoeging kon doen aan de energieke groep van bestuursleden die zich steeds inzetten voor Drupal, maar ook voor een belangrijk deel door de business meetups die afgelopen jaar plaats hebben gevonden waarin, ondanks de onderlinge concurrentie, een enthousiaste club ondernemers kennis en passie van Drupal met elkaar deelt. Je merkt dat Drupal niet alleen een technisch product is, maar waar een wereld van ondernemers en bureaus achter zit die Drupal op een strategische manier inzetten voor klanten.” 

 

Drupal bestuur tijdens Drupaljam XL 2019

 

Pedro vult aan: “In de afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt. Het partnerprogramma is verder uitgebouwd, evenementen als Drupaljam en de Splash Awards zijn in omvang en aantallen bezoekers verder gegroeid en bovendien weet de Stichting met beperkte middelen de boodschap van Drupal steeds beter te verspreiden.“

Als langstzittende bestuurslid heeft Rico veel zien veranderen. “Tijdens mijn 3 termijnen in het bestuur is de stichting op een aantal vlakken gegroeid. Zo zijn de banden met het commerciële achterland aangehaald door meer aandacht voor het partnerprogramma en bijeenkomsten van het bestuur met de partners. Hierdoor worden inzichten uitgewisseld in wat er leeft en waar toegevoegde waarde geleverd kan worden. Hieruit is ook de werkgroep marketing & communicatie ontstaan die nu veel tijd en energie steekt in het publiceren van promotionele content over Drupal, vooral gericht op beslissers in organisaties die een nieuw CMS overwegen.”

Toekomst rooskleurig voor Drupal

Op de vraag welke kansen er liggen voor Drupal zijn de oud bestuursleden het erover eens. “Het concurrentieveld verandert flink. API-first / headless neemt een vlucht en op enterprise niveau zie je een kentering van het denken vanuit ‘alles-in-een’ oplossingen naar de meer ‘best of breed’ oplossingen. Als digital experience platform past Drupal perfect in dat plaatje.”, aldus Michiel. Daar is Rico het mee eens, ook vanwege een andere reden: “Commercieel is het razend interessant dat vanaf Drupal 8 geen grote migratie- en/of herbouw trajecten meer nodig zijn om over te stappen naar een volgende versie van Drupal, zoals Drupal 9.”

Pedro sluit af: “Er zijn genoeg kansen, waarbij het enthousiasme van de community van ontwikkelaars en bureaus bijdragen aan het succes van Drupal.”

Samenstelling 2021

Naast de nieuwe bestuursleden bestaat het bestuur vanaf 2021 uit Jean-Paul Vosmeer (secretaris en marketing), Imre Gmelig Meijling (voorzitter), Floris van Geel (IT en community alignment) en Jeroen van den Berg (marketing). Het bestuur dankt de oud-bestuursleden voor hun waardevolle bijdrage. 

  

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service