Drupal 8 website weergegeven op een tablet
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 8!

Stichting Drupal Nederland zoekt hulp

Stichting Drupal Nederland ondersteunt de promotie van Drupal en haar Nederlandstalige gebruikersgemeenschap met Drupal-gerelateerde evenementen en het stimuleren van contacten tussen Drupal-ontwikkelaars, -gebruikers en -bedrijven. Stichting Drupal Nederland heeft veel ambities op dit vlak en hulp daarbij is welkom. We zoeken een nieuw bestuurslid en andere vrijwilligers.

Bestuurslid

Als bestuurslid van Stichting Drupal Nederland denk je graag mee over de langetermijnvisie van de stichting en haar evenementen en over promotie van Drupal in Nederland. Daarnaast help je met de aansturing van werkgroepen en waar nodig help je hands-on met het uitvoeren van taken binnen (een van) die werkgroepen. Jouw focus komt te liggen op de promotie van Drupal op relevante beurzen en evenementen.

Teamlead HR

Als Teamlead HR ga je in overleg met het bestuur van Stichting Drupal Nederland richting geven aan een gestructureerde inzet van vrijwilligers voor de activiteiten van de stichting. Samen met het bestuur zet je een team op dat het vrijwilligersbeleid gaat uitvoeren. Jij stuurt dit team aan.

Teamlead IT

Als Teamlead IT ga je in overleg met het bestuur van Stichting Drupal Nederland richting geven aan een gestructureerd beheer van de gehele IT-omgeving. Samen met het bestuur zet je een team op dat het IT-beleid gaat uitvoeren. Jij stuurt dit team aan.

Teamlead Marketing en Communicatie

Als Teamlead Marketing en Communicatie ga je in overleg met het bestuur van Stichting Drupal Nederland richting geven aan een gestructureerde communicatie over de activiteiten van de stichting en aan de marketing van Drupal in Nederland. Samen met het bestuur zet je een team op dat het opgestelde beleid gaat uitvoeren. Jij stuurt dit team aan.

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service