Drupal 9 - The most beautiful CMS Ever!
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 9!

Stichting Drupal Nederland zoekt bestuursleden

Stichting Drupal Nederland ondersteunt de promotie van Drupal en haar Nederlandstalige gebruikersgemeenschap met Drupal-gerelateerde evenementen en het stimuleren van contacten tussen Drupal-ontwikkelaars, -gebruikers en -bedrijven. Stichting Drupal Nederland heeft veel ambities op dit vlak. Bestuursleden van de stichting worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. In december 2021 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de nieuwe voorzitter en de andere plekken in het bestuur. Het zittende bestuur nodigt iedereen uit om onderstaande te lezen en om bij interesse te solliciteren.

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service