Drupal 8 website weergegeven op een tablet
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 8!

Drupal in de media: E-health oplossingen - Emerce magazine

IMPACT MAKEN MET E-HEALTH OPLOSSINGEN

Ook bij grote organisaties binnen de gezondheidszorg is er steeds meer behoefte aan moderne, online oplossingen - voor zowel professionals als patiënten en hun naasten. Betrouwbare informatievoorziening is hierbij van groot belang, maar ook gebruiksvriendelijkheid en privacy zijn relevante thema’s. Marjolijn Swart, Product Owner bij de ontwikkeling van Kanker.nl en Bartho Hengst van Nieren.nl vertellen over deze grote platforms en het content management systeem dat erachter schuilgaat. 

 

Een maatschappelijke bijdrage leveren

De informatiebehoefte bij patiënten is ontzettend groot. Buiten de spreekkamers om wordt veel gezocht naar informatie over soorten ziektes en behandelingen, en deze informatie moet betrouwbaar en relevant zijn. “Met kanker.nl bieden we die informatie aan 500.000 unieke bezoekers per maand. Daarnaast faciliteren we in onze community 20.000 deelnemers om ervaringen en informatie uit te wisselen”, vertelt Marjolijn Swart. Want ook dit is een essentiële taak van de online platforms: een community neerzetten die patiënten onderling verbindt. “Nierpatiënten voelen zich thuis bij ons: ze stellen vragen, krijgen inzicht in wat hun ziektebeeld betekent en welke aanpassingen zij zelf kunnen doen om hun kwaliteit van leven te verhogen. Het grote aantal bezoekers en tevreden gebruikers levert ons weer waardevolle inzichten op over hoe wij hen nog beter kunnen helpen. Zo kunnen we echt iets teruggeven aan het Nederlandse publiek”, aldus Bartho Hengst. De platforms leveren dus een maatschappelijke bijdrage: door het rangschikken, in context plaatsen en publiceren van informatie wordt - in combinatie met de mogelijkheid tot het in contact komen met gelijkgestemden - ontzettend veel mensen houvast gegeven. 

nierne


Verbinden, verbeteren en vertrouwen met Drupal

Drupal is een open source content management systeem: gebruikers stellen hun code (of delen ervan) beschikbaar voor iedereen binnen de community, zodat er samen gewerkt wordt aan verdere ontwikkeling. Swart: “We hebben expliciet voor open source gekozen omdat het past bij de visie van onze stichting: wij geloven in verbinden, verbeteren en vertrouwen. Met het open source CMS van Drupal staan we in verbinding met developers, kunnen we dagelijks aansluiten bij de verbeteringen die daaruit voortkomen en dankzij de stevige security board kunnen we echt op Drupal vertrouwen op het gebied van privacy.”  Ook kenmerkt Drupal zich door de geavanceerde mogelijkheden op het gebied van contentbeheer, met gebruiksvriendelijke user-interface, workflows voor contentredactie en het maken van kruisverwijzingen tussen content-items. Binnen de digitale strategie van Nieren.nl is Drupal ingezet voor het managen van content en communiceert het headless CMS met andere content- en databronnen binnen de architectuur. “Omdat de invoer en het redigeren van content een zeer belangrijk onderdeel is van ons platform, hebben we gekozen voor Drupal 8”, licht Hengst toe. “Waar wij behoefte aan hadden was open source technieken met een enterprise oorsprong. We hebben Drupal kunnen gebruiken als onderdeel van een moderne digitaliseringsstrategie en -architectuur.”  


Het vormgeven van digitale dienstverlening

De platforms werken hard aan het constant vergroten van hun ondersteunende rol. Het vormgeven van digitale dienstverlening is een belangrijk thema waar ze zich fulltime mee bezighouden: het digitaliseren en personaliseren van informatie tijdens de gehele patient journey. “Belangrijk daarbij is dat we ‘in de spreekkamer’ zijn en het gesprek tussen de patiënt en de professional kunnen ondersteunen”, geeft Hengst aan. “Professionals moeten nog makkelijker kunnen verwijzen naar Nieren.nl, en patiënten kunnen het platform gebruiken ter voorbereiding op consults. We streven ernaar om de informatie dermate te verrijken dat we iedere patiënt kunnen voorzien van de juiste informatie, passend bij de behoefte en het zorgpad.” Een belangrijke volgende stap hierbij is het uitbreiden van het domein door het aangaan van partnerships met andere partijen, zoals zorgprofessionals, diëtisten en maatschappelijk werkers. Ook wordt er aan de achterkant van het platform steeds betere technische ondersteuning geboden aan de informatieaanbieders, zoals artsen, onderzoekers en moderatoren. “Uiteindelijk is onze ambitie om de aansluiting te zoeken met meerdere portalen en deze onderling te laten communiceren, zodat de gehele community groeit en de informatievoorziening voor de patiënt nog beter is. Drupal past gelukkig goed bij deze ambitie en we hopen net zo goed te kunnen meegroeien met de Drupal community”, aldus Swart.

 

*Artikel verschenen in Emerce Magazine 172, juni 2019.

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service