Drupal 9 - The most beautiful CMS Ever!
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 9!

Deel je visie op the business side van Drupal

In samenwerking met de Drupal Association organiseren One Shoe en Exove voor de 6e keer de Drupal Business Survey: een onderzoek onder Drupal business leaders wereldwijd waarin zakelijke trends en vooruitzichten voor Drupal in kaart gebracht worden. Welke branches zijn bijvoorbeeld het meest kansrijk voor Drupal projecten, en wat waren de grootste Drupal successen van het afgelopen jaar? De analyse wordt gepubliceerd op Drupal.org en gepresenteerd tijdens de Drupal CEO Virtual Drinks op DrupalCon Europe. Deelnemen kan tot midden september. 

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service