Drupal 9 - The most beautiful CMS Ever!
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 9!

Bestuursverslag SDN 2019

De Stichting Drupal Nederland heeft als doel de promotie van Drupal in Nederland. Hier kan het bestuur invulling aan geven dankzij de inzet van vrijwilligers en de financiële steun van partners en sponsoren. 

Als bestuur willen wij transparant zijn en verantwoording afleggen aan eenieder die hieraan een bijdrage levert en heeft geleverd. Hiertoe hebben wij een financieel verslag door een accountant op laten stellen en een bestuursverslag opgesteld. 

Het bestuursverslag stellen wij online beschikbaar. DIt verslag is aan het begin van de Corona-crisis opgesteld en gaat derhalve niet in op de gevolgen ervan. Inmiddels is verplaatsing van Drupaljam een feit. Het financieel verslag is door de accountant opgeleverd. Wil je hier een exemplaar van ontvangen, dan kun je hiertoe een verzoek indienen bij het bestuur@stichtingdrupal.nl

 

Het bestuur

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service