Drupal 8 website weergegeven op een tablet
Ongekende online mogelijkheden met Drupal 8!

Bestuursverkiezing Stichting Drupal Nederland

In januari 2019 wordt het bestuur van Stichting Drupal Nederland voorzien van vers bloed. Geïnteresseerden voor een bestuursrol konden solliciteren tot en met 30 november.

Stichting Drupal Nederland ondersteunt de promotie van Drupal en haar Nederlandstalige gebruikersgemeenschap met Drupal-gerelateerde evenementen en het stimuleren van contacten tussen Drupal-ontwikkelaars, -gebruikers en -bedrijven. Stichting Drupal Nederland heeft veel ambities op dit vlak. Bestuursleden van de stichting worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar. In januari van dit jaar is Imre Gmelig Meijling tot voorzitter gekozen. In december 2018 zullen er verkiezingen plaatsvinden voor de andere 6 plekken in het bestuur. Daarbij zijn 4 van de zittende bestuursleden opnieuw verkiesbaar. Dit betekent dat er plek is voor tenminste 2 nieuwe bestuursleden.

Hosting sponsored by the Drupal Cloud Hosting Service